Science made smarter Science made smarter

Tympanometria

Badanie stosowane do badania stanu ucha środkowego i ruchomości błony bębenkowej i kości przewodzących.

Co to jest WBT?

Wszechstronna analiza ucha środkowego wykonanego dla zakresu od 226 Hz do 8000 Hz za pomocą prostej sondy "kliknięcie".
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.