MT10

Łatwe przeszukiwanie

MT10

Ręczny tympanometr

MT10 został stworzony, aby spełniał wymagania diagnostyczne szybko i skutecznie. Na przykład otitis media, większość przypadków chwilowych lub stałych ubytków słuchu u dzieci, może być łatwo i szybko rozpoznanych. Wyniki są dokumentowane na drukarce działającej na podczerwień lub mogą być przesłane do Diagnostic Suite i OtoAccess® na komuter.
  • -400 do +200 daPa
  • Pamięć dla 30 pacjentów
  • Szybkie, rzetelne badania
  • Prosta struktura menu
  • Ipsilateralne odruchy (opcja)
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie