AT235

Tympanometr diagnostyczny

AT235 jest automatycznym analizatorem ucha środkowego idealnym dla zastosowań diagnostycznych i przesiewowych. Zestaw testów w AT235 zawiera standardową tympanometrię, ETF, odruchy strzemiączkowe ipsilateralne i kontralateralne, test zanikania odruchu (decay) i audiometrię przewodnictwa powietrznego.
  • Ręczna i automatyczna tympanometria
  • Ipsi- i kontralateralne odruchy
  • ETF test, Decay test
  • Uniwersalna sonda z wbudowanym przyciskiem zdalnego sterowania
  • Wbudowany zasilacz i pojemności wzorcowe
  • Tympanometria dużych częstotliwości (AT235h)
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie