Integracja w pełnym zakresie

OtoAccess®

OtoAccess® to nasze najnowocześniejsze rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby integracyjne klinik o dowolnym rozmiarze. Pozwala łatwo zarządzać danymi pacjentów oraz zapewnia możliwość integracji z pakietami oprogramowania i systemami EMR oraz EHR.

Praca w klinice często wiąże się z dużą ilością pracy i rygorystycznymi ograniczeniami czasowymi. OtoAccess® ADI to interfejs umożliwiający łatwą integrację z pakietami oprogramowania i sprzętem medycznym. Dzięki temu rozwiązaniu, dostawcy systemów EMR i EHR mogą spełniać oczekiwania klientów w zakresie integracji.

OtoAccess® Database to narzędzie umożliwiające zarządzanie bazą danych pacjentów. Baza danych ułatwia przechowywanie danych demograficznych oraz wyników badań. Dodatkowo, zebrane dane mogą być bezpiecznie dystrybuowane wśród klinicystów pracujących w tej samej klinice lub kilku urządzeń podłączonych do sieci.

Pakiet integracyjny OtoAccess® jest kompatybilny z systemami EMR i EHR oraz zgodny z normami HL7. Pakiet pozwala na wszechstronną i niezawodną integrację, która usprawni pracę pracowników klinik.

Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie