Science made smarter Science made smarter

OAE

Otoemisje akustyczne to dźwięki generowane przez ruch zewnętrznych komórek rzęsatych w prawidłowo funkcjonującym ślimaku w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.