Introducing the new AA222

  • Charlotte Ellemose Sonne
The new AA222 offers a full clinical assessment of the middle ear, and combined with diagnostic audiometry, it's the perfect device for the small or...

AA222

Kontynuuj czytanie

Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.