White Paper - Virtual Reality

  • Shane Seiger-Eatwell
Compiled by Susan L. Whitney, DPT, PhD, NCS, ATC, FAPTA, Professor in Physical Therapy and Otolaryngology, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA. What...

Kontynuuj czytanie

Driving audiology

  • Shane Seiger-Eatwell
The Interacoustics Research Unit (IRU) is a story of innovation and applied research focused on clinical impact IRU consists of a handful researchers...

Kontynuuj czytanie

New OtoAccess® Database

  • Shane Seiger-Eatwell
Interacoustics is pleased to announce the release of the new OtoAccess® Database, which furthers the streamlining of data handling, and is an ideal...

Kontynuuj czytanie

Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.