Affinity 2.0

Pełne rozwiązanie

Affinity 2.0

Systemy do dopasowania

Affinity 2.0 to przyjazny użytkownikowi, wielofunkcyjny analizator aparatów słuchowych do przeprowadzania audiometrii, pomiarów ucha rzeczywistego i testów aparatów słuchowych. Affinity 2.0 oferuje także różne narzędzia obrazujące stopień niedosłuchu i moduły do zaawansowanej audiometrii. Affinity 2.0 jest w pełni kompatybilny z bazą danych NOAH i OtoAccess®.
 • Kompleksowe rozwiązanie
 • Audiometria (audiometria podstawowa i specjalistyczne badania)
 • Pomiar uch rzeczywistego z opcją wizualną mapą mowy
 • Testy aparatów słuchowych
 • Specjalna klawiatura do audiometrii (opcja)

Moduł audiometryczny

Oprogramowanie do audiometrii (AC440) oferuje zaawansowane testy diagnostyczne w przystępnej formie. Oprócz standardowego badania przewodnictwa kostnego, powietrznego i audiometrii mowy moduł AC440 oferuje szeroką gamę testów, dzięki czemu jest idealny dla każdej aktywnej kliniki.
 • AC, BC, audiometria mowy
 • Możliwość własnych wydruków i raportów
 • Indywidualne ustawienia użytkownika
 • Test QuickSINTM i TEN (opcja)
 • Pakiet wbudowanych list słownych

Moduł do badania aparatów słuchowych

Moduł badania aparatów słuchowych umożliwia techniczną weryfikację wszystkich rodzajów aparatów słuchowych. Można tworzyć własne testy lub korzystać z istniejących standardowych protokołów.
 • Wbudowane standardy ANSI i IEC
 • Możliwość dostosowania sekwencji testów
 • Badanie cewki telefonicznej
 • Kompatybilność z TBS25
 • Możliwość własnych wydruków i raportów

Moduł do pomiarów ucha rzeczywistego

Moduł pomiarów ucha rzeczywistego (REM440) to narzędzie do weryfikacji, zapewniające precyzyjne dopasowanie aparatu słuchowego.
 • Możliwość dostosowania obszaru pracy
 • Tryb On-top
 • Możliwość pomiaru otwartego dopasowania
 • Tworzenie własnych wydruków i raportów
 • Weryfikacja RECD i sprzęgacza
 • Zaimplementowane metody DSLv5 i NAL-NL2
 • Wizualna mapa mowy (opcja)

Moduł do wizualnego mapowania mowy

Wizualne mapowanie mowy łączy konsultacje z pomiarami ucha rzeczywistego i ułatwia objaśnianie pacjentom funkcji, korzyści i działania aparatów słuchowych. Układ ekranu oferuje narzędzia konsultacyjne pomocne podczas kolejnych etapów weryfikacji. Funkcje jakie zawiera moduł do wizualnego mapowania mowy.
 • Różnice: aparatowany - nieaparatowany
 • Prawidłowe progi słuchowe, jako odniesienie
 • Przykłady dźwięków
 • Mowa na żywo i kalibrowane bodźce mowy
 • Wyświetlacz ekranu z przykładami dźwięków i dźwiękami mowy
 • Widok obuuszny prezentujący korzyści obuusznego aparatowania
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie