Interacoustics Software Suites

Większe zadowolenie klienta oraz wyższa skuteczność kliniczna

Koncept Suite firmy Interacoustics

Jedno z najbardziej komplesowych rozwiązań oprogramowania przeznaczonych do diagnostyki słuchu oraz dopasowywania aparatów słuchowych. Suites firmy Interacoustics łączy różne moduły pomiarów w jeden intuicyjny i przyjazny sposób, umożliwiając ogląd, zapis oraz wydruk wspólnych danych.
 • Wyjątkowy kreator wydruku połączonych raportów
 • Integracja EMR (elektroniczna dokumentacja medyczna) z podmiotami zewnętrznymi
 • Przechowywanie danych
The Interacoustics suite concept

 • AT235

  AT235

  AA222

  AA222

  MT10

  MT10

  AC40

  AC40

  AD629

  AD629

  AD226

  AD226

  AS608

  AS608

 • AT235

  AT235

  AA222

  AA222

  MT10

  MT10

 • AC40

  AC40

  AD629

  AD629

  AD226

  AD226

  AS608

  AS608

Koncept Suite firmy Interacoustics współdziała również z audiometrem AC33, analizatorem ucha środkowego Titan, Affinity 2.0 oraz Equinox 2.0 Suite
Dodatkowe moduły oraz symulatory do oprogramowania Affnity 2.0 i Equinox 2.0: SISI, Mowa z twardego dysku, Audiometria wysokich częstotliwości (do 20 kHz), Główny aparat słuchowy, Moduł symulacji ubytku słuchu, Test wieloczęstotliwościowy i szumu zrównania progu TEN (HL).
Oprogramowanie Diagnostic Suite jest kompatybilne z Windows® 10, Windows® 7 and Windows® XP

Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.