Kontakt

Polskie biuro

Interacoustics
Plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa, Poland

Phone: (+45) 6371 3555
E-mail: [email protected]

Headquarters

Interacoustics
Audiometer Allé
5500 Middelfart, Denmark

Phone: (+45) 6371 3555
E-mail: [email protected]
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.