[email protected]

Złoty standard za ocenę poziomów progowych

Amplituda reakcji zazwyczaj większa o 50% od reakcji na impulsy tonalne, przez co możliwe jest skrócenie czasu badania o połowę.
Problem

Wykrycie fali V bliskiej poziomu progowego

Właściwe zdiagnozowanie rodzaju oraz stopnia niedosłuchu w celu wprowadzenia rehabilitacji. Jest to najważniejsze zadanie audiologa lub lekarza.
Przez wiele lat z sukcesami używano systemu klikania po usłyszeniu krótkich impulsów tonalnych ABR, jednak mimo powszechności zastosowania klinicznego tego systemu wiąże się on z długim czasem trwania badań oraz małymi amplitudami fal V. W rezultacie uzyskuje się trudne do interpretacji zapisy ABR, które u wiodących lekarzy wzbudzają wątpliwości, co do wyników pojawiających się na ekranie.
Duże fale ABR są zależne od zsynchronizowanych impulsów nerwowych. Niestety, system klikania i impulsów tonalnych nie został stworzony do optymalnego stymulowania ślimaka. Ślimak wykazuje właściwość zwaną tonotopią, dlatego elementy systemu klikania i impulsów tonalnych o różnej częstotliwości sięgają punktu stymulacji błon podstawnych o różnym czasie. Prowadzi to do tymczasowego rozmazania wyniku ABR wyświetlonego na monitorze.
Rozwiązanie

Rodzina bodźców CE-Chirp®

Rozwiązaniem jest stworzenie bodźca stymulującego jednocześnie wszystkie wymagane częstotliwości błony podstawnej.
Po wielu latach prowadzenia przez szereg naukowców rozległych badań z udziałem ludzi, określono model opóźnienia, który najbardziej odpowiada przeciętnemu ślimakowi ludzkiemu; rezultatem jest innowacyjny CE-Chirp®. Dla lekarza oznacza to większe amplitudy fal reakcji, co umożliwia łatwiejszą identyfikację1 poziomów progowych.
W 2007 roku firma Interacoustics jako pierwsza wprowadziła rewolucyjny bodziec CE-Chirp® do platformy diagnozowania potencjałów wywołanych, co znacznie skróciło czas badania oraz ułatwiło lekarzom interpretację wyników. Stosując szerokopasmowe CE-Chirp® razem z wąskimi pasmami CE-Chirps® dla konkretnej częstotliwości można osiągnąć amplitudy reakcji nawet dwukrotnie większe w porównaniu z tradycyjnym systemem klikania lub impulsów totalnych. Bodźce z rodziny CE-Chirp® LS stanowią wyższy poziom od ich oryginalnych poprzedników z rodziny CE-Chirp®.
Guy Lightfoot
Podczas naszej pracy wykazano, że wąskopasmowe CE-Chirps® umożliwia badania dla konkretnej częstotliwości oraz wykonane jest w czasie o połowę krótszym niż system impulsów tonowych. Zakładając, że dziecko śpi na tykającej bombie, która zaraz ma wybuchnąć, jest to aspekt, którego nie możemy pominąć. Frustrujący jest fakt, że nie wszystkie systemy ABR posiadają funkcję takiego bodźca.
PhD 2013 Guy Lightfoot
1. Elberling, C. i Don, M. (2008), Auditory brainstem responses to a chirp stimulus designed from derived-band latencies in normal-hearing subjects. J Acoust Soc Am, 124, 3022-3037.
Nad bodźcami z rodziny CE-Chirp® pracowało wielu naukowców, łącznie z Clausem Elberlingiem, na którego cześć nazwano bodźce CE-Chirp®.
Bodźce z rodziny CE-Chirp® są dostępne w modułach oprogramowania ABR/AEP na urządzeniach Eclipse, Titan i SeraTM.

Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2018 Interacoustics A/S. All rights reserved.