EyeSeeCam vHIT

Badanie zawrotów głowy

Szybkie, obiektywne pomiary

Kamera EyeSeeCam vHIT jest przeznaczona do wykonywania szybkich, obiektywnych pomiarów odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR). Wyniki umożliwiają skuteczną ocenę stanu pacjenta "z zawrotami głowy" oraz określenie, czy zawroty są powiązane z zaburzeniami przedsionkowymi
Interacoustics EyeSeeCam vHIT

Oprogramowanie vHIT

Nieprawidłowy wynik wskazujący ukryte ruchy sakkadowe oraz ograniczony przyrost po lewej stronie, co wskazuje na osłabienie lewej części obwodowej przedsionka. Ponadto, urządzenie zawiera prosty instruktaż informujący, kiedy pulsowanie głowy jest właściwe, co następnie zawarte jest w kalkulacji.
EyeSeeCam vHIT wychwytuje anomalia w ruchach oczu, wyświetla obraz ruchu głowy i oczu jednocześnie w czasie rzeczywistym, analizuje dane, a następnie tworzy prosty wykres z wynikami. Następnie te informacje wykorzystuje się do określenia dalszych zaleceń dotyczących opieki nad pacjentem.
  • Instrukcja użytkownika pomagająca wytworzyć właściwe impulsy głowy
  • Lekka, dobrej jakości budowa gogli zapobiegająca ześlizgiwaniu się
  • Możliwość przebadania lewego oraz prawego oka
  • Pomiar natychmiastowego wzmocnienia oraz regresji prędkości
  • Przedstawienie grafiki ukrytych i jawnych ruchów sakkadowych, wzmocnienia oraz grafiki 3D

Bez zmian

vHIT jest pomiarem odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) jako reakcji na ruch głowy. Pacjent z prawidłowo działającym układem przedsionkowym nie powinien mieć problemu ze skupieniem oczu na nieruchomym celu, nawet podczas poruszania głową.

Dysfunkcja

U pacjentów z dysfunkcją przedsionkową obserwuje się, że wraz z ruchem głowy poruszają się oczy, co wymaga ruchu korekcyjnego z powrotem w kierunku celu (inaczej "sakkady wyrównawcze").
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie