Fotel TRV

Idealny balans dla ruchu na trzech płaszczyznach

Fotel TRV zostało stworzone do diagnozowania oraz leczenia łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy BPPV (Benign Positional Paroxysmal Vertigo). Dzięki zachowaniu idealnego balansu, fotel TRV umożliwia wykonującemu badanie przesuwanie pacjenta na trzech płaszczyznach i zatrzymanie go w dowolnej pozycji w celu przeprowadzenia dokładnego badania danej funkcji układu przedsionkowego

Stworzony w celach diagnostycznych i leczniczych

Pacjenta zabezpieczają czteropunktowe szelki bezpieczeństwa, pas na nogi, poduszki naramienne oraz system podtrzymania głowy. Ruchy oczu są przesyłane na monitor za pomocą gogli z zamontowanymi kamerami na podczerwień.

Dzięki wygodnemu systemowi zabezpieczenia pacjenta, osoba wykonująca badanie może swobodnie wykonywać pełne obroty wokół osi pionowej oraz poziomej.

Dzięki zachowaniu idealnego balansu, fotel TRV umożliwia wykonującemu badanie przesuwanie pacjenta na trzech płaszczyznach i zatrzymanie go w dowolnej pozycji w celu przeprowadzenia dokładnego badania danej funkcji układu przedsionkowego Umożliwia to bezstresową oraz dokładną stymulację oraz diagnozę wszystkich sześciu kanałów półkolistych.

Możliwe są również manewry tradycyjne

Używając fotela TRV efektywność manewrów zostaje zwiększona przez dodanie energii kinetycznej do manewrów repozycyjnych. Energia kinetyczna przyspiesza przesuwanie otokoni mniejszych, które w innym przypadku zostałyby w pierwotnej pozycji. Często jest to jedyny sposób na leczenie pacjentów ze słabym oczopląsem pozycyjnym, mimo wyraźnych objawów.

Energia kinetyczna jest dostarczana poprzez poruszanie głównego ramienia fotelu TRV wbrew hamulcowi hydraulicznemu podczas każdej sekwencji manewru repozycjonującego. W ten sposób następuje delikatne wyhamowanie, wystarczające do uwolnienia nawet najmniejszej otokonii i zapewniające skuteczne leczenie.
The TRV Chair is designed for diagnosis and treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie