AA222

Tympanometr i Audiometr

AA222 jest najbardziej wszechstronnym połączeniem analizatora ucha środkowego i audiometru klinicznego. Łączy wszystkie testy diagnostyczne tympanometru AT235 oraz audiometrię tonalną, słowną i testy w wolnym polu.
  • Wszechstronne urządzenie diagnostyczne
  • Diagnostyczna tympanometria i audiometria
  • Połączenie z PC dla drukowania oraz gromadzenia i udostępniania danych
  • Wbudowany zasilacz i pojemności wzorcowe
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie