AC40

Audiometr kliniczny

AC40 clinical hybrid audiometer
AC40

Prawdziwie hybrydowy

AC40 to dwukanałowy audiometer kliniczny, zawierający wszystkie najbardziej zaawansowane funkcje niezbędne w nowoczesnym gabinecie Posiada zaprogramowane wstępnie i zautomatyzowane testy. Dla ułatwienia są one prezentowane na dużym ekranie LCD. AC40 standardowo jest dostarczany z audiometrią dużych częstotliwości, audiometrią wieloczęstotliwościową, MLD, wbudowanym wzmacniaczem wolnego pola i wieloma innymi.
  • Pełen zestaw testów klinicznych
  • Zaprogramowana wstępnie, zdefiniowana przez użytkownika lub automatyczna sekwencja badań
  • Podłączony do PC pozwala na druk i gromadzenie danych
  • Narzędzia obrazujące stopień niedosłuchu
  • Bezpośrednie wyjście HDMI do monitorów zewnętrznych monitors

Hybryda – możliwość obsługi

AC40 bezpośrednio z komputera, jako samodzielnego audiometru lub sterowanie komputerem za pośrednictwem audiometru AC40.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.