The Eclipse

Kompletne rozwiązanie

Eclipse

Jedna platforma dla wszystkich testów

System połączony z komputerem PC, ma możliwości pomiarów wszelkich wywołanych potencjałów słuchowych i emisji otoakustycznych. Dane są gromadzone w jednej bazie z możliwością wydruku własnych raportów lub zachowywane w formacie EMR. Użytkownik tworzy swój własny system wybierając jedynie moduły, które potrzebuje z możliwością dodania innych funkcji, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • Modularna i przyszłościowa konstrukcja
 • CE-Chirp®
Diagnostyczny ABR

EP15

EP15 to tradycyjny ABR stosowany dla określenia progów i przesiewu neurologicznego. Z pełnym zestawem wbudowanych testów, cennymi funkcjami śledzenia jakości krzywej docelowej, pozostałego szumu i prowadzenia bardziej skutecznego uśredniania, EP15 znakomicie wspiera fachowość użytkownika.
 • Okno odpowiedzi 15 i 30 ms
 • Badania wczesnolatencyjne (ABR, Rate Study, eABR)
 • Bodziec CE-Chirp® & NB CE-Chirp® stimuli (opcja)
W pełni kliniczny ABR

EP25

EP25 posiada pełny zestaw testów klinicznych ABR – łącznie ze średnio i późnolatencyjnymi odpowiedziami i specjalnymi procedurami. Zawarte w nim są wszystkie funkcje EP15 oraz opatentowany CE-Chirp®, co pozwala znacząco skrócić czas badania progów. Wersje bodźca specyfi czne częstotliwościowo dostępne są dla ulepszenia badania impulsem tonalnym.
 • 900 ms okno odpowiedzi
 • Badania Wczesne, Średnio, Późnolatencyjne
 • Znaczniki EcochG
Przesiew noworodków

ABRIS

ABRIS to bardzo szybki test przesiewowy dla wszystkich grup wiekowych. Pokazuje on prosty wynik norma /kontrola z bardzo dużą czułością. Wymaga minimalnego szkolenia badającego, jest automatyczny i obiektywny.
 • Norma/kontrola (pozytywny zazwyczaj osiągany po 20 sek.)
 • Specyficzność 99.7%
 • Specyficzność 99.7%
Nowa generacja

ASSR

Nowej generacji ASSR umożliwia precyzyjne oszacowanie progów słuchu w czasie o połowę krótszym. Zbadanych może być 8 progów (4 częstotliwości obuusznie) w czasie krótszym niż 30 minut. Idealny dla określenia progów u dzieci i innych pacjentów, dla których audiometria behawioralna jest niepraktyczna.
 • Inowacyjne opracowanie bodźca
 • Krótsze czasy badania
 • Precyzyjnie oszacowany audiogram
Przesiewowy i Kliniczny

SDPOAE20

Moduł DPOAE20 tworzy szczegółowy DP gram z protokołami opracowanymi przez użytkowników adekwatnie do ich preferencji lub wymagań. Można stworzyć własne zestawy normatywnych danych lub korzystać z norm [dostaracznych przez] Interacoustics.
 • DP-Gram
 • DP I/O
 • Dane normatywne
Przesiewowy i Kliniczny

TEOAE25

TEOAE25 liniowe lub nieliniowe szerokopasmowe trzaski, jako bodźce emisji otoakustycznych. Szeroki zakres opcji klinicznych zapewnia pełną ocenę kliniczną przejściowych otoemisji akustycznych wywołanych. TEOAE25 zawiera ustawienia protokołu do automatycznego wyświetlania wartości pass/refer badań przesiewowowych słuchu. Dostępne są również domyślne wartości fabryczne.
 • Automatyczny przesiew OAE
 • Szczegółowa diagnostyka OAE
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs
Badanie przedsionka

VEMP

Badanie VEMP mierzy i analizuje potencjały wywołane skurczem wytwarzanym przez obciążenie bodźcem w uchu ipsilateralnym z pacjentem w położeniu wytwarzającym maksymalne napięcie mięśnia mostkowo-obojczykowo- sutkowego. Dedykowany dla pacjenta monitor ułatwia pacjentowi zarządzanie właściwym napięciem mięśniowym podczas testu.
 • cVEMP i oVEMP
 • Wewnętrzny lub zewnętrzny monitor pacjenta do badania skurczu mięśnia SCM
 • Skala EMG
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Copyright © 2020 Interacoustics A/S. All rights reserved. Informacja o prywatności | Polityka cookie