Affinity Compact

Inteligentne rozwiązanie o kompaktowym rozmiarze

Affinity Compact to szczytowe osiągnięcie w zakresie dopasowywania aparatów słuchowych — zarówno pod względem technologicznym, jak i estetycznym.
Niektóre funkcje i/lub właściwości mogą nie są dostępne we wszystkich krajach lub obszarach. Specyfikacje produktu mogą ulec modyfikacji bez uprzedniej informacji.
Znajdź sposoby zakupu: Odwiedź biuro sprzedaży Interacoustics zadzwoń pod, numer 45-6371-3555, lub znajdź przedstawiciela handlowego.

Copyright © 2019 Interacoustics A/S. All rights reserved.